• 12
  • 11
  • 13

Latihan staf

banner_news.jpg

1. Latihan Sendiri Rancang

Kami mempunyai fail latihan sepenuhnya untuk semua pekerja, ini menunjukkan semua yang harus diketahui oleh pekerja kami. Apa pengetahuan dan kemahiran yang harus mereka miliki untuk berjaya menjalankan tugas mereka?

 

2. Mengadakan Sesi Latihan Berkala

Kami kerap mengadakan sesi latihan untuk pekerja kami. Latihan yang kerap dapat membantu mengekalkan kemahiran dan pengetahuan. Sesi berkala juga merupakan kaedah terbaik untuk mengajar kemahiran yang lebih maju dan memberitahu pekerja tentang sebarang perubahan.

 

3. Menggunakan Pekerja Sebagai Pelatih

Kami menggunakan pekerja berkemahiran tinggi sebagai pelatih terbaik.

Orang-orang inilah yang menyelesaikan tugas mereka tepat pada waktunya dan tepat. Mereka mungkin pengurus. Atau, dalam organisasi rata, mereka mungkin hanya pekerja yang sangat dipercayai.

Kami meminta mereka menyampaikan kemahiran dan pengetahuan mereka kepada pekerja lain. Mereka boleh melatih pekerja baru atau mengajar kursus latihan berterusan. Kami akan memberi mereka maklumat standard untuk mengajar, atau membiarkan mereka membuat sendiri bahan latihan.

 

4. Pekerja Merentas Kereta Api

Kami juga mengajar pekerja kami untuk melakukan pekerjaan lain di dalam syarikat kami. Latihan silang dapat membantu pekerja melakukan pekerjaan utama mereka dengan lebih baik. Mereka mungkin memperoleh kemahiran yang dapat mereka terapkan dalam tugas mereka. Dan, mereka lebih tahu apa yang diharapkan daripada rakan sekerja di jawatan lain.

 

5. Tetapkan Matlamat Latihan

Kami menentukan sama ada program latihan kami berfungsi. Untuk melakukan ini, tetapkan matlamat dan lacak sama ada tercapai atau tidak.